dingdata.nl


Meten is weten

Veel meetgegevens krijgen pas echt betekenis als ze met soortgelijke gegevens uit de omgeving, van hetzelfde tijdstip, vergeleken kunnen worden. Dingdata.nl maakt het eenvoudig om gegevens van een bepaald type ('fijnstof') gekoppeld aan een zelf te kiezen locatie ('Groningen') op te slaan en deze met gegevens van anderen uit dezelfde periode te vergelijken.

Lijngrafiek per dag of week

De gegevens die op dingdata.nl beschikbaar zijn kunnen door iedereen worden gelezen. De hele aangeleverde geschiedenis van een enkele knipselbak kan zowel in datavorm worden opgehaald als in de vorm van grafieken worden getoond.

Meedoen

Dingdata.nl is een laagdrempelig initiatief waaraan iedereen kan meedoen. Als u data van een 'ding' op het internet beschikbaar wilt maken dan is dingdata.nl voor uw. Om met dingdata.nl te beginnen maakt u een verzamelaar account en een knipselbak aan. Neem vervolgens de voorbeeldcode over in uw eigen internetgekoppelde sensor en raadpleeg de door u en anderen verzonden knipsels via de dingdata.nl API of in de vorm van grafieken!

Volg de instructie om mee te doen